.

tarot 2002

Seminár: "Nové typy energií v roku 2012"- cez obrazový systém Tarot 2002

Milí priatelia,

srdečne Vás všetkých pozývame na víkendový seminár na tému:

"Nové typy energií v roku 2012 - cez obrazový systém Tarot 2002"

Nosná téma:
Sebaliečenie.
Harmonizácia vlastných energií, cesta ako vyliečiť sám seba...

Ďalšie témy:
Práca s vlastným egom.
Spracovanie vlastného ega je jednou z najťažších úloh, ktoré môže človek počas svojho bytia zvládnuť...
Nový spôsob komunikácie k roku 2012.
Harmonizácia energetických tiel.
Práca s Energogramom.

Syndikovať obsah
Podaj dalej

Obchodné podmienky